Til UT.no

Hvorfor er kartinntegningen på en del av rutene/rutebeskrivelsene mangelfulle?